Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Gaswinning en schade aan de Groninger huizen

De NAM blijft zich verzetten tegen integrale en algehele schadevergoeding voor gedupeerden. Onze advocaten zetten zich dagelijks voor gedupeerden in opdat de NAM de schade betaalt, die zij met haar gaswinning heeft veroorzaakt en dagelijks nog veroorzaakt.

De NAM verschuilt zich achter dikke rapporten van dure advies- en ingenieursbureaus, waaruit zou blijken dat de gaswinning niet de oorzaak is dat vele huizen in de provincie Groningen ernstige scheuren oplopen c.q. hebben opgelopen, of door ongelijkmatige zetting in de grond wegzakken. En daar waar de schade wel door de NAM of CVW wordt vergoed, gebeurt dat zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. Soms lijkt het wel alsof de gedupeerden blij mogen zijn dat zij iets van hun schade vergoed zien.

NAM en haar deskundigen menen te vaak dat niet de gaswinning de oorzaak is van de schade aan de Groninger huizen, maar iets anders, zoals bijvoorbeeld “zetting” van het huis. Met die term hoopt de NAM de aansprakelijkheid voor de schade te kunnen afweren. De NAM gaat evenwel daarmee voorbij aan het feit dat vele huizen in de provincie Groningen reeds tientallen jaren geleden – soms meer dan honderd jaar geleden – zijn gebouwd, zodat het proces van zetting allang tot een einde is gekomen. Indien een huis dan opeens - vaak vanaf omstreeks 2012 - zich opnieuw gaat zetten, dan ligt dat niet aan het huis of de grond eronder, maar aan een andere kracht die de grond onder de woning heeft beroerd. En ook al zijn de vele bevingen of trillingen in de bodem vaak gering van kracht (snelheid van de trilling / golf minder de 0.1 PGA of zelfs minder dan 0.05 PGA), het steeds opnieuw in beweging brengen van de grond (veroorzaakt door de gaswinning van de NAM) veroorzaakt schade, hetzij door nieuwe zetting van de huizen, hetzij door liquefaction, hetzij door lateral spreading, danwel een combinatie van deze. De deskundigen van de NAM zijn nog niet zover dat zij deze gevolgen van de gaswinning erkennen. De tijd zal het leren.

Blokzijl Advocaten is ervan overtuigd dat de NAM zich heeft verkeken op de ernst van de gevolgen van haar gaswinningsactiviteiten in de provincie Groningen. Onze advocaten zetten zich in opdat de veroorzaker van de schade, deze schade vergoedt, integraal, zoals dat behoort in een rechtsstaat.

 

Aardbeving van Huizinge is op 16 augustus 2017 vijf jaren geleden. Vijf jaren is een wettelijke verjaringstermijn!

In de diverse gaswinningsdossiers die ik voor mijn cliënten behartig tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ben ik menigmaal van de ene in de andere verbazing gevallen.

Ik ben ondertussen gewend aan de idee dat wij hier in de provincie Groningen slecht gebouwde huizen bewonen, welke huizen ook zonder de gaswinning door NAM forse scheuren zouden oplopen. Ik begrijp ook dat architecten in Groningen in de 19de en 20ste eeuw over onvoldoende kennis beschikten om degelijke huizen te ontwerpen, en dat zij niet wisten hoe druk-, span-, trek- en draagkrachten van een woning en op een fundering moesten worden berekend. Dat is ook lastig, vermoed ik. Ook begrijp ik dat in Groningen slechte aannemers aan het werk zijn geweest, die niet wisten hoe ze een degelijk huis moesten bouwen. En dan moet je niet vreemd opkijken als huiseigenaar, indien je huis na verloop van tijd opeens gaat scheuren. Da’s logisch en dan moet je niet zeuren.

En waar we vroeger genoten van mooie en warme zomerdagen, moet je vandaag de dag je huis beschermen tegen zomerse invloeden, want die felle zon kan zomaar voor scheurvorming in de muren zorgen, thermische werking heet dat. Wie had het kunnen bedenken, want meer naar het zuiden heb je nog veel meer zonneuren, waarbij huizen onbekommerd vol in de zon staan, maar hier in Groningen levert dat thermische werking op, en daardoor scheurvorming in de muren. NAM komt er mee weg, zo lijkt het, want het zijn deskundigen, die dit zeggen.

Ook de zetting van een huis is in Groningen bijzonder. Daar waar overal in Nederland gebouwen na (laat ik zeggen) tien (of misschien pas na twintig) jaren goed en wel zijn gezet, gaan in Groningen huizen na meer dan 100 jaren opeens (of nog steeds) zetten. En ja, dan ontstaan scheuren. Dat ligt niet aan de gaswinning in de ondergrond, en dus niet aan NAM, dat ligt eerder aan het huis of de grond eronder, en dat komt voor risico van de huiseigenaar, en in elk geval niet van NAM, zo betoogt NAM, gesteund door haar duur betaalde deskundigen.

Dit zijn niet alleen cynische gedachten, ze berusten op de rauwe werkelijkheid in Groningen. Ik kom het helaas in mijn dagelijkse praktijk tegen: Groningers, die van hun gespaard geld een eigen huis hebben gekocht en daar zuinig op zijn, ontdekken opeens scheuren in en verzakkingen aan hun huis. Zij worden in hun zoektocht naar recht en schadevergoeding geconfronteerd met deskundigen van NAM, die allerlei oorzaken bedenken en orakelen, welke oorzaken volgens hen de schade heeft veroorzaakt; het ligt nooit aan de gaswinning (of zoals NAM dat liever noemt ‘de aardbevingen’). NAM spreekt - ook al niet graag - liever over ‘aardbevingschade’, niet over gaswinningsschade, of mijnbouwschade. Het is nu al duur genoeg en als NAM ook nog alle mijnbouwschade moet gaan vergoeden, dan blijft er helemaal geen geld over. Want mijnbouwschade of gaswinningschade kon ook wel eens zettingsschade en bodemdalingsschade betekenen. En dat moet (nu nog maar) even niet.

Is het een gekke gedachte dat ik het niet uitsluit, voorgaande argumenten van de deskundigen van NAM overziende dat NAM tegen huiseigenaren in Groningen zal zeggen ná 16 augustus 2017, indien die huiseigenaren dan (pas) gaswinningsschade claimen:

“U heeft inderdaad schade aan uw huis, maar een dergelijke scheur kan volgens onze deskundigen alleen maar van een (forse) beving komen, zo fors als die bij Huizinge, 3.6M, dat was 16 augustus 2012. Hé, dat is alweer vijf jaren geleden, en tja, de wet zegt dat vorderingen verjaren na verloop van vijf jaren. Het spijt ons, uw vordering is verjaard. Had u maar eerder aan de bel moeten trekken. Wij kunnen niet overgaan tot vergoeding van uw schade”.

Onmogelijk? Ik sluit niets meer uit, als argumenten als thermische werking worden gehanteerd, of recente schade bij huizen van honderd jaar oud als zettingsschade afdoen. Niets is onmogelijk in de NAM zaken, want het gaat om veel geld.

De rechter moet eenvoudigweg de wet toepassen: en verjaard is verjaard. De wet is hard, soms keihard, maar het is de wet: lex dura sed lex, zeiden de Romeinen al.

Mijn advies: mocht u gaswinningsschade aan uw huis hebben, of vermoeden, dan is het het beste dat u die claim binnen de termijn van vijf jaren stuit middels een zogenaamde stuitingsbrief aan NAM. En 16 augustus 2012 was een datum van een bijzondere gebeurtenis hier in Groningen: één van de zwaarste aardbevingen: 16 augustus 2017 komt snel naderbij.

Een stuitingsbrief is een gewoon - aangetekend - briefje, waarin u NAM aansprakelijk stelt en houdt voor gaswinningsschade aan uw woning en wellicht ook bij u zelf (immateriële schade) als die schade is ontstaan, of kan zijn ontstaan op 16 augustus 2012. In die brief geeft u aan dat u aanspraak maakt en blijft maken op vergoeding van de schade, ook na ommekomst van de vijf jaren, voor alle schade, die het gevolg is van de gaswinning en van de bevingen, mogelijk die van 16 augustus 2012. Met het verzenden van de brief vangt een nieuwe termijn van vijf jaren aan. Je weet maar nooit.

Ik stuur in elk geval namens mijn cliënten een dergelijke brief naar NAM, want ik sluit niet uit dat verjaring een nieuw argument gaat worden in de discussie met NAM en haar mijnbouwactiviteiten in Groningen. Je weet immers maar nooit hoe de deskundigen van NAM oordelen ná 16 augustus 2017. 

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaat

Lopende Diep Noordzijde 1
9712 NV Groningen

050 - 311 30 01
050 - 311 30 13
info@blokzijladvocaten.nl