Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Aansprakelijkheid komt in bijna elk dossier aan de orde, met de terugkerende vraag: Is er een partij aansprakelijk voor de schade die u lijdt? Of het nu te maken heeft met schade uit bijvoorbeeld een aanrijding of aardbevingsschade aan uw woning vanwege de gaswinning door de NAM, steeds komt de vraag terug: wie is aansprakelijk voor de door u geleden schade. Dat lijkt soms simpel, maar blijkt vaak lastig te zijn. Wij zoeken dat voor u uit, en spreken de veroorzaker aan, opdat u schadeloos wordt gesteld.

Op het terrein van gaswinning, aardbevingen en schade is de Mijnbouwexploitant (in de provincie Groningen is dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij) aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mijnbouwactiviteiten. Wij hebben reeds voor meerdere cliënten de NAM aansprakelijk gesteld voor die (gaswinnings)schade aan woningen, welke schade naar onze overtuiging is ontstaan door de gaswinning. De NAM vergoedt bij een groot aantal huiseigenaren de schade, maar betwist eveneens bij een groot aantal schadegevallen de aansprakelijkheid, of genuanceerder gesproken, de relatie tussen de schade en de gaswinning. Over het causaal verband tussen de mijnbouwactiviteiten en de schade bij de huiseigenaren adviseren wij en procederen wij bij de rechtbank opdat recht zal worden gedaan aan de huiseigenaren die het slachtoffer zijn van de gaswinning onder hun huizen. Heeft u aardbevingsschade en komt u er met de NAM of haar schade-experts niet uit; bel ons en wij staan u bij.

Indien u meer wilt weten, neem gerust contact met ons op. Een telefoongesprek verplicht u tot niets.

zie o.a. https://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/08/gasschade-dan-moet-de-rechter-het-maar-zeggen-1502937-a1397185

zie o.a. https://www.ftm.nl/artikelen/nam-verdeel-en-heers-groningen

Arbeidsrecht is één van onze specialiteiten. Het is een rechtsgebied waar veel en vaak advies over wordt gevraagd. Vaak gaat het dan over een discussie tussen werkgever en werknemer die soms uitmondt in een arbeidsconflict: het niet betalen van overuren of de geldigheid van een non-concurrentiebeding. Of soms alleen maar een vraag over de juistheid van een vaststellingsovereenkomst: ontvangt u wel de juiste transitievergoeding.

U bent bij ons aan het juiste adres, indien u hier advies over wenst. Wij hebben al vele clienten, werkgever of werknemer hierin geadviseerd en in procedures bijgestaan.

Op internet vindt u vele kantoren en juristen die zich profileren als 'de beste adviseur'. Als u door de bomen het bos niet meer ziet, bel ons en wij geven u objectief advies wat u het beste kunt doen.

Mr. M.J.Blokzijl heeft diverse clienten met succes bijgestaan in lastige procedures. zie bijv. :http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZLY:2012:BY0583

 

Onder Beslag- en Executierecht vallen al die rechtsbetrekkingen die te maken hebben met het tenuitvoerleggen van een uitspraak van de rechter (een vonnis of een beschikking).

Onze advocaten hebben regelmatig te maken met beslaglegging, hetzij om een beslag opgeheven te krijgen, hetzij om beslag te doen leggen op (bijvoorbeeld) een bankrekening of een huis dat verkocht dreigt te worden. Wilt u beslag laten leggen, omdat een waardeobject dreigt te worden vervreemd of verduisterd, en u wilt dat voorkomen, neem dan contact op met één van onze advocaten. Zij kunnen voor u op de kortst mogelijke termijn advies geven, en zonodig een verzoek beslaglegging opstellen, opdat er beslag kan worden gelegd.

Indien u hier meer over wilt weten, neem gerust contact met ons op. Een telefoongesprek verplicht u tot niets. Zie voor verdere informatie ook onze website

Zie voor verdere informatie onze site beslagleggen.nl

Onder contractenrecht vallen verschillende rechtsgebieden. Iedereen in de maatschappij heeft te maken met afspraken en dus met het contractenrecht, elke dag opnieuw. Niet iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken om uiteenlopende redenen. En lang niet iedereen heeft verstand van het contractenrecht.

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van contractenrecht. Wij zijn dagelijks bezig met het beoordelen, en maken van contracten.

De specialisten van Blokzijl Advocaten zijn bij uitstek geschikt voor de beantwoording van al uw vragen.

Echtscheiden

Indien u overweegt te gaan scheiden, komt er veel op u af. De belangrijkste vraag is, wat moet u doen en waar moet u aan denken. Hoe gaat het met de financiën als u uit elkaar gaat. Bij het nemen van de juiste beslissing kunt u bij ons terecht. Wij inventariseren wat er moet worden gedaan.

Indien een echtscheidingsprocedure moet worden gevoerd, zullen wij dat niet voor u doen. Wij zullen u dan doorverwijzen naar een bekwaam advocaat, van wie wij weten dat die uw belangen op dit precaire gebied goed zal behartigen.

Met ons onafhankelijk en objectief advies, weet u waar u aan toe bent, en wie u het beste met uw rechtsvraag moet benaderen. 

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaat

Heresingel 4
9711 ES Groningen

050 - 311 30 01
info@blokzijladvocaten.nl