Met ons kennismaken?

Plan een afspraak

Zoeken

Slachtoffer van (ex)-partnergeweld, stalking, bedreiging of chantage?

Wordt er inbreuk gemaakt op uw persoonlijke levenssfeer? Wordt u stelselmatig lastig gevallen,  bedreigd of gechanteerd? U kunt hier tegen opkomen!

*
Stalking
In het geval u stelselmatig - op welke wijze dan ook - wordt lastig gevallen, is er sprake van stalking. Stalking kan voorkomen per telefoon, per mail, via internet en/of social media of in persoon. Hier kan een einde aan worden gemaakt indien de rechtbank een contact- en/of omgevingsverbod oplegt aan de dader. Indien de rechter een contactverbod oplegt, zal de dader geen contact meer met het slachtoffer mogen opnemen en in geval van een omgevingsverbod zal de dader (ook) niet meer in de buurt van het slachtoffer mogen komen.
Wanneer wij een omgevingsverbod tegen een persoon aanvragen, verzoeken wij de rechtbank om de gedaagde (de dader) met onmiddellijke ingang te verbieden om zich gedurende een bepaalde periode te bevinden en/of zich op te houden op de specifiek te bepalen locaties. Dit verbod kan een hoop rust bieden.
Naast een omgevingsverbod is het in geval van stalking mogelijk om een contactverbod aan te vragen. Dit zal mogelijk zijn wanneer de dader stelselmatig met het slachtoffer in contact treedt of probeert te treden. Wij vragen de rechtbank dan om de gedaagde (de dader) per direct te verbieden om gedurende een bepaalde periode contact op te nemen met het slachtoffer.
Hiernaast vragen wij de rechtbank in beide gevallen om op een overtreding van het verbod een dwangsom (een direct opeisbare boete) te stellen, welke in geval van overtreding van het verbod direct door de deurwaarder kan worden geïnd.  
Beide verboden kunnen naast elkaar, maar ook los van elkaar worden gevorderd, afhankelijk van de omstandigheden.
*
Bedreiging
In dit geval vragen wij altijd een contact- en/of omgevingsverbod aan. Zie ten aanzien van deze verboden en de sancties het bovenstaande.
*
Chantage
Indien u bijvoorbeeld met belastende informatie en/of foto- en filmmateriaal wordt gechanteerd dan kan de rechtbank worden verzocht om de dader een verbod op te leggen, waarmee dit onrechtmatige gedrag kan worden beëindigd.
Wij vragen de rechtbank dan bijvoorbeeld om de gedaagde (de dader) per onmiddellijke ingang te verbieden zich op onrechtmatige wijze, in woord of geschrift, direct of indirect in het openbaar waaronder tevens wordt verstaan via internet, websites of weblog op het internet of anderszins uit te laten over het slachtoffer en/of foto- of filmmateriaal waarop het slachtoffer te zien is te verspreiden. Ook hier kan weer een dwangsom aan worden gekoppeld.

Ons motto

U heeft een vraag, wij het antwoord. Bel ons en ervaar het zelf; het verplicht u tot niets.

Help mij verder!

Contact

Blokzijl Advocaten

Lopende Diep Noordzijde 1
9712 NV Groningen

050 - 311 30 01
050 - 311 30 13
info@blokzijladvocaten.nl